AMROK PILIĆI OD TRI NEDELJE-PAKETI 10 koka+1 petao

2.800,00rsd + cena dostave

Amrok živina je graoraste boje,prošaranog perja, crno-belih pruga.

Amrok koke snesu godišnje 200-220kom jaja,obojene ljuske, težine jajeta 53-60gr. Odrasle jedinke Amroka, iako su graoraste, razlikuju se po graorastom dezenu zavisno od pola, a to je uslovljeno nasleđem boje vezanim za pol. Petlovi su obavezno svetliji i sitnijeg, graorastog dezena, dok su koke tamnije, sa većim naizmeničnim crno-belim crtama na perju.

Amrok živina je veoma pogodna za seoska domaćinstva, jer i na ispustu dobro podnosi mraz do – 10° C. Odlicno sama nalazi hranu, pa joj je dovoljno i 100 grama dnevno zrnaste iIi koncetrovane hrane, ako su puštene, što je sasvim štedljivo i prihvatljivo, s obzirom na njihovu krupnoću. Rentabilnost ove živine za kombinovanu proizvodnju mesa i jaja, ako se drže na ispustu, na zavidnom je nivou.

Amrok živina je skladne grade, tipične za većinu kombinovanih rasa kokoši. Kresta im je prosta, normalno razvijena, a ušne mindjuše su čisto crvene.

Težina petla Amroka je oko 3,5 kg, Koke su oko 2,5kg.

Kategorija: