Bacillomix original-mikrobiološki preparat 100 ml.

155,00рсд + cena dostave

BACILLOMIX ORIGINAL
je inovativan mikrobiološki preparat u čiji sastav ulazi 12 bakterijskih sojeva Bacillus sp.
Svi proizvode metabolite koji stimulativno deluju na gajene biljke na više načina: u početnim vegetativnim fazama utiču na bolji razvoj kotrenovog sistema i ukorenjavanje ( 50-70% veći korenov sistem u odnosu na kontrolu) zbog auksina i giberelina ( biljnih hormona), takođe se zbog visoke produkcije biljnih hormona koristi i kao anti stres korektor( posle grada, oluje, zajedno sa herbicidima jer ublažava herbicidni šok), proizvode prirodne antibiotike i antifungalne materije tako da deluju kao prirodni fungicidi i baktericidi na veliki broj fitopatogenih mikroorganizama, razlažu žetvene ostatke.
Može se mešati sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja osim sa preparatima na bazi bakra.
100% ORGANSKI proizvod , NEMA KARENCU što je veoma značajno u proizvodnji voća i povrća, jer se može koristiti i u berbi za razliku od sintetičkih preparata.

Primena:

RATARSTVO:
Folijarno: 1-1,5l/ha, 1-2 puta u toku vegetacije. Najbolje vreme za prvi tretman je u kombinaciji sa herbicidima.
Tretman zemljišta: Inkorporacijom 1-1,5l/ha pre jesenjeg oranja ili neposredno pred proletnje setvospremanje.

POVRTARSTVO:
Folijarno: 1,5-2l/ha, više puta u toku vegetacije. Prvi tretman se preporučuje odmah nakon setve semena u kontajnere zalivanjem u dozi 0,5-1% (50-100ml/10L vode) ili potapanjem lukovica u 10% rastvor preparata.
Zemljišno: Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sistemom kap po kap u količini od 2-3l/ha, u intervalima 10-14 dana.

VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO:
Folijarno: 2l/ha, više puta tokom vegetacije.
Zemljišno: 4l/ha

CVEĆARSTVO:
Folijarno: 2l/ha, više puta tokom vegetacije.
Zemljišno: po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije redovnim zalivanjem sisitemom kap po kap u količini od 2-3l/ha. Direktno zalivanje se vrši 1-1,5% rastvorom.

Категорија: