KOKE NOSILJE BELE 18 NEDELJA NOVOgen WHITE

950,00rsd , BEZ dostave

Ova vrsta živine je namenjena isključivo za proizvodnju konzumnih jaja i prodaju se samo ženski pilići a u našoj ponudi se nalaze linije Isa Brown i Novogen koje su po svojim osobinama u samom svetskom vrhu

Karakteristike nosilja su velik broj jaja uz mali trošak hrane za 52 nedelje snesu 320 jaja uz dnevni utrošak hrane od 112 grama

.- bele koke nosilje koje nose potpuno bela jaja.

Kategorija: