Biotic B 100 ml.

199,00рсд + cena dostave

Proizvodnjom ekstracelularnih litičkih enzima, siderofora, antibiotika, vodonik cijanida ili aktiviranjem biljnih odbrambenih mehanizama, lipopeptidi prave biofilm na površini biljaka čime sprečavaju razvoj patogena, a enzim subtilin ometa razvoj patogena svojim jakim antibiotskim delovanjem.Biotic B je mikrobiološko đubrivo koje se koristi u proizvodnji povrtarskih kultura na svim tipovima zemljišta.
PRIMENA: 1-3l folijarno tretiranjem nadzemnih delova biljke
VREME PRIMENE: tokom cele vegetacije
Ograničenja u primeni: ne mešati sa preparatima na bazi bakra
ZA TRETMAN SEMENA
Prvi tretman se preporučuje odmah po setvi semena u kontejnere zalivanjem u dozi 0,5-1% (50-100ml u 10L vode) ili potapanjem lukovica i krtola u 10% rastvor preparata.
ZA TRETMAN ZEMLJIŠTA
BIOTIC B je odličan STARTER I OPLEMENJIVAČ ZEMLJIŠTA, te se zbog toga, neposredno pre setve ili rasađivanja, zemljište isprska sa 1-1,5 L/ha preparata, a potom se setvospremira, ili se sistemom kap po kap odmah po rasađivanju biljaka unese 1-1,5 L/ha.
ZA FOLIJARNI TRETMAN
Izvodi se prskanjem samostalno ili sa pesticidima u količini od 1-3 L/ha, primenjvanjem više puta u toku vegetacije 0,5-1% rastvorom.
ZALIVANJE SISTEMOM KAP PO KAP
Po rasađivanju biljaka pa do kraja vegetacije, redovnim zalivanjem sistemom kap po kap, u količini 1-1,5 L/ha na godišnjem nivou, u intervalima 10-14 dana.
Ove bakterije direktno pospešuju rast biljaka kroz:
Proizvodnju biljnih hormona (auksina, giberelina, citokinina), ACC deaminaze.
Poboljšavanje dostupnosti hranljivih materija (fiksaciju azota i solubilizaciju fosfata), sintetisanje organske kiseline i fosfataze koje će nepristupačan fosfor prevesti u biljkama pristupačnu formulu. Takođe, Kalijum koji je u zemljištu zarobljen u obliku alumosilikata, zahvaljujući aktivnosti bakterija iz roda Bacillus sp. postaje pristupačan biljkama.
Indirektno pospešivanje rasta biljaka obuhvata:
Biološku kontrolu biljnih patogena putem kolonizacije površine korena.

Категорија: