BRAMA-JEDNODNEVNO PILE

200,00rsd + cena dostave

Brama Pilići

Brama potiče iz Amerike gde je ukrštena sa rasama koje su uvezene 1840 godine iz luke Šangaj Nastala je ukštanjem Konkine sa Malajskim Borcem Brama je bila glavna vrsta mesa u Americi od 1850 do 1930 godine Neke ptice su zabeležile težine petlovi 8kg, ženke 6kg.#Telo je krupno i masivno, noge obrasle belim perjem

Masa kokoški 4kg

Masa Petlova 5kg

Vreme pronošenja 8 meseci

Nosi oko 100 jaja obojene ljuske

Kategorija: