ERWIX 1 L

1.099,00рсд + cena dostave

Erwix je baktericid namenjen za suzbiljanje fitopatogenih bakterija i fitopatogenih gljiva. Proizvod je preporučljiv za za organsku i konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju, gde daje izuzetno dobre rezultate nakon svake primene. Njegovi efekti se ogledaju u povećanju otpornosti biljaka, a upotreba je potpuno bezbedna po životnu sredinu.

Erwix – prirodni bio – fungicid i bio – baktericid  je namenjen za suzbijanje fitopatogenih bakterija i gljiva. Erwix sadrži saprofitnu bakteriju Bacillus subtilis. Ova bakterija spada u grupu sigurnih bezopasnih bakterija za životnu sredinu i čoveka (GRAS – General Recognized As Safety).

Erwix nije toksičan za pčele i nema karencu. Preporučuje se za organsku  i konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju.

B.subtilis formira biofilm pomoću kojeg kolonizuje površinu biljke. Kompeticija (takmičenje) između B.subtilis i fitopatogena: za mesta vezivanja na površini biljke i za hranljive materije (hranu) sprečava formiranje biofilma odnosno vezivanje fitopatogenih gljiva i bakterija na površini biljaka.

Na taj način Erwiks smanjuje brojnost i viruletnost fitopatogenih organizama i štiti biljku od patogena. Surfaktin koji ima fungicidno i baktericidno delovanje direktno sprečava infekciju biljaka.

Erwix sadrži:

 1.  Antimikrobne metabolite  – Sufraktin koji sprečava razvoj fitopatogena i ima direktno antibakterijsko  i antifungalno delovanje. Sufraktin je biosufraktant koji pospešuje vezivanje bakterija na površinu biljaka smanjujući površinski napon između površine biljke (lista,  cveta, korena, stabla) i vodene faze u kojoj se nalaze bakterije. Bakterija Bacillus subtilis se na taj način širi po površini biljke i kolonizuje je (naseljava je).
 2.  Auksine (Indol–3–Sirćetnu kiselinu) koji utiču na povećanje sadržaja hranljivih materija na površini biljke (šećeri, aminikiseline, aminošećeri) što stimuliše preživljavanje i razmnožavanje bakterije Bacillus subtilis na biljci.
 3. Primena Erwixa:

  1. Za suzbijanje Erwinia amylovora

  Pre otvaranja cvetova, u punom cvetu, u precvetavanju, u toku veetacije posle grada u roku od 24 časa prskati Erwix-om. Količina primene: 0,5 – 1 % odnosno 5 – 10 l/ ha uz utrošak vode od 1000 l/ha;

  2. Za suzbijanje Xanthomonas sp.

  Od Fenofaze kada prvi plod dostigne tipičnu veličinu. Količina primene: 1 – 2 % uz utrošak vode od 300 – 400 l/ha

  3. Za suzbijanje Botrytis cinereae

  Od precvetavanja do fenofaze početak zrenja. Količina  primene: 5 – 10 l/ha uz utrošak vode od 600 – 1000 l/ha;

  4. Za suzbijanje – Verticilium sp. i Fusarium sp.

  Tretiranje zemljišta neposredno posle rasađivanja i u fazi intenzivnog porasta biljaka 3 do 4 puta. Količina primene: 1 – 2 ml/m2

 4. Efekti primena Erwixa se ogledaju u sledećem:
  • Efikasan je u suzbijanju fitopatogenih bakterija.
  • Povećava otpornost biljaka.
  • Ne postoji rezistentnost.
  • Nema karencu.
  • Bezbedan za primenu.
  • Bezbedan po životnu sredinu.

   

Категорија:

Опис

Zemlja prekla -Srbija