GOLOŠIJANI-JEDNODNEVNO PILE

130,00rsd + cena dostave

Gološijani Pilići

Kod nas se odavno gaji pa se smatra kao domaća kokoš Najznačajnija eksterijerna osobina je go vrat a perje raličite je boje Kvalitet mesa je dobar a izuzetno je otporna kokoš

Masa kokoši je 3kg

Masa Petlova je 3,5-4kg

Vreme Pronošenja je oko 5,5 meseci

Nosi oko 170 jaja obojene ljuske

Kategorija: