HLOR TEČNI 10 L.-ZA DEZINFEKCIJU VODE ZA BAZENE

1.499,00rsd + cena dostave

Tečni hlor – sredstvo za dezinfekciju vode.

Održavanje: 5-10 ml/m3 na 7 dana

Sastav NaClO: 12-15%

Način korišćenja:

Hlorni preparat namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje. Tečno, neorgansko, hlorno sredstvo za dezinfekiju. Aktivna supstanca natrijum hipohlorit , (12-15%) 130-160gr Cl2/ litru.

Upustvo za upotrebu:

Primena pomoću uređaja za doziranje(dozirnih pumpi) .Pri prvom punjenju bazena se dodaje 15ml preparata po m3 vode, kada u vodi nema kupača. Pumpa se podešava tako da se uključuje kada nivo rezidualnog hlora padne ispod 0,5mg/l i tada pumpa dodaje 5-10ml/m3. Na taj način u normalnim uslovima odrzaće se optimalni sadržaj rezidualnog hlora u vodi od 0,6 -1 mg/l. Podesiti pH vrednost vode između 7,2-7,6. Merenje vrednosti pH i slobodnog rezidualnog hlora u vodi se vrši pomoću ručnih testera za analizu pH i hlora ili automatskim uređajima za analizu vode-fotometrima kod velikih bazena.

Tečni hlor je pogodan za suzbijanje KOVID – 19 ( Korona ) virusa sa podnih površina.

 

Tečni hlor je izuzetno delotvoran pri dezinfekciji podova, efikasno uništava veliki deo bakterija i virusa.

Na 100ml hlora dodaje se 10l vode.
Kategorija: