Hlorni T-granulat 500g za dezinfekciju vode za bazene

885,00rsd + cena dostave

NATRIJUMDIHLOROIZOCIJANURATDIHIDRAT T-GRANULAT 1 kg
Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat T-granulat je biocidno sredstvo za dezinfekciju vode u otvorenim i zatvorenim bazenima i vode za piće u cisternama i bunarima.T-granulat je hlorni preparat namenjen brzoj dezinfekciji vode u bazenima za plivanje.ph je neutralan,rastvara se veoma brzo bez taloga pa se primenjuje u vodama različitog kvaliteta.

Sastav i fizičke osobine:
-100 Natrijumdihloroizocijanuratdihidrat
-min.56% aktivnog hlora
-ph=6-7
-CAS broj:51580-86-0
-molekulska formula:C3H4CL2N3NaO5
Izgled:kristalni granulat
karakterističan na hlor
Rastvorljivost u vodi: 250g/l

Kategorija: