GUŠČIĆI KOLOŠ-JEDNODNEVNI

420,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

Guske se uzgajaju radi proizvodnje mesa, jetre i perja. Moguće je tako organizovati proizvodnju u tri pravca, a to su tov mladih gusaka (brojlera), uzgoj odraslih gusaka i proizvodnja perja i tov odraslih gusaka i tov za jetru. Tov guščića (brojlera) može biti ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni. U ekstenzivnom načinu koristi se zelena krma i pašnjaci kao hrana leti, a zimi su guščići dotovljeni kukuruznim zrnom. Poluintenzivni tov je tov u objektima s ispustom. Ishrana se bazira na gotovim krmnim smesama, a za vreme tova guščići postižu masu od 4 do 5 kg. Kolju se s 10 do 12 nedelja starosti. Proizvodnja guščje jetre kod nas nije dovoljno razvijena, iako je guščja jetre vrlo popularna na svetskom tržištu. Guske se uzgajaju pet do šest meseci, kad postignu masu od 4,5 kg i mogu dobro podneti prinudnu i obilnu ishranu. Odabrana grla se drže u zatvorenim prostorima i prebacivaju u pašnjake na intenzivnu ishranu. U tovu gusaka za jetru, grla prolaze kroz tri perioda. Tokom prvog razdoblja dobijaju više voluminoze i kukuruza, posle toga guske se počinju kljukati kukuruzom pomoću specifičnog aparata. U početku se kljukaju tri puta na dan, a kasnije i četiri puta. Trajanje tova zavisi od doba i mase gusaka ali u proseku traje oko mesec dana. Težina guščje jetre na kraju tova može iznositi od 500 do 1500 g. U proizvodnji perja prvo čupanje gusaka se obavlja u dobu od 8 – 10 nedelja. Nakon prvog čupanja, sledeća čupanja perja u godini su moguća 2 do 3 puta s intervalima od 6 do 7 nedelja. Čupanje perja obavlja se na kraju nosivosti i u vreme mitarenja