JEDNODNEVNO TOVNO PILE

70,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

Ishrana brojlera

Pilići se hrane gotovom koncentrovanom hranom. Postoje tri vrste smeša: starter, grover i finišer. Komercijalni nazivi za ove smeše su uglavnom ŽTK 1, 2 i 3. Svako pile mora da konzumira po jedan kilogram starter smeše, koja kako i samo ime kaže predstavlja početnu smešu i uvek je brašnaste strukture. Grover i finišer mogu biti brašnasti ili peletirani. Finišer se koristi u ishrani poslednjih 10-tak dana tova, a od konzumacije startera do pred kraj tova se koristi grover. Preporuka je da grover i finišer budu peletirani, mada je kilogram smeše neznatno skuplji od brašnaste hrane. Peletiranu hranu pilići rađe konzumiraju, a vitamini i mikroelementi su na taj način bolje homogenizovani nego u brašnastoj hrani.

Posude za ishranu u većini slučajeva su hranilice, najčešće od plastike, koje se koriguju po visini. Pravilo je da se hranilice od poda podižu u zavisnosti od uzrasta pilića, ali da im hranidbena mesta budu u visini grudi. Hranilice se mogu nabaviti u svakoj prodavnici plastike, ili poljoprivrednoj apoteci i ne predstavljaju veliku investiciju. Oni koji su se opredelili za valove najčešće od drveta, moraju ih obezbediti da pilići ne mogu da uđu unutra i čeprkaju, odnosno rasturaju hranu.

Hibridi koji su trenutno na raspolaganju kao tovni materijal, imaju izuzetno mali utrošak hrane za kilogram prirasta. On se kreće od 1,8 – 2,2 kg hrane za kilogram prirasta u zavisnosti od ambijentalnih uslova, završne mase pilića koju želimo i rastura hrane. Većina tovljača je opredeljena na završne mase žive vage 3 – 3,5 kg, pa čak i 4 kg. Poznajući ovakvo tržište proizvođači jednodnevnih pilića uveli su hibride za produženi tov, koji traje 8 – 10 nedelja.

Napajanje 

Voda za piće mora biti ispravna, čista i stalno dostupna u dovoljnim količinama, uz mogućnost temperiranja. U prvim danima života trebalo bi u vodu za piće dodati vitaminsko mineralni dodatak u vidu rastvorljivog praha. Transport, promena ambijenta, često i neadekvatan smeštaj izazivaju stres koji se pojačanim dozama vitamina i minerala kroz vodu može preduprediti. Voda mora biti u posudama koje su čiste, i čija se higijena mora redovno održavati pranjem i ispiranjem, i po nekoliko puta u toku dana. Hrana sa kljunova kod konzumiranja vode ostaje u posudi, a visoke temperature ambijenta omogućavaju brz razvoj mikroorganizama, koji mogu izazvati obolenja, naročito organa za varenje. Treba imati u vidu da vode za piće mora biti 2,5 puta više nego što pile konzumira hrane.

Osvetljenje  

S obzirom na to da su sijalice kod tova pilića ujedno i izvor grejanja, mogućnost regulacije svetlosnog režima nije moguća, do pred kraj tova kada dodatno grejanje nije potrebno.

Higijena 

Prostor za smeštaj pilića mora biti mehanički očišćen i opran, naročito ako je u tom prostoru boravio prethodni turnus. Patologija koju skrivaju ostaci hrane, izmeta i prašine moraju biti detaljno uklonjeni. Posle čišćenja i pranja treba uraditi dezinfekciju, a ona se najčešće obezbeđuje krečenjem kako zidova tako i podova prostorija. Preporuka je da ukoliko postoji mogućnost treba uraditi i dezinfekciju opreme i prostorije 2 % rastvorom masne sode, i posle ostaviti objekat da se osuši. Prednost tova pilića u 1 – 2 turnusa godišnje, je i ta što postoji sasvim dovoljan period odmora objekta, u trajanju od 2 – 3 meseca.

Zaključak 

Ukoliko se proizvođači budu pridržavali ovih prepoduka, ostvariće dobre rezultate u tovu bez povećanog uginuća i zdravstvenih problema, sa zadovoljavajućim prirastima i konverzijom hrane, što na kraju rezultira i rentabilnošću.