KOKA NOSILJA 18 NEDELJA- NOVOgen BROWN

950,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

Postoje dve faze u sistemu proizvodnje konzumnih jaja: prva je odgoj kokica do 18. nedelja starosti, a druga je faza eksploatacije od pronošenja do izlučenja, što je najčešće u uzrastu od 72 – 76 nedelja. Hibridi koji se danas koriste u proizvodnji konzumnih jaja visokog su genetskog potencijala, ali u kojoj meri će se on ispoljiti zavisi pre svega od uslova odgoja kokoši nosilja, odnosno od odgajivača.

Proizvodnja 18. nedeljnih kokica predstavlja fazu sa mnogo tehnoloških specifičnosti i potencijalnih izazova. Odgajivačima na raspolaganju stoji veći broj hibrida uglavnom sličnih karakteristika.

Pojam mitarenja u tehnološkom smislu samo je uslovnog karaktera jer ptice ne moraju potpuno da izgube perje nego samo da obustave nošenje u periodu od tri do šest nedelja. Kroz jedno mitarenje ukupan životni period eksploatacije može da se produži na 90 nedelja, a uz dva mitarenja na čak 120 nedelja. Drugim rečima, produktivni period života može da se udvostruči i zato postoji veliki ekonomski interes za ovom tehnološkom merom.

Kokice u odgoju vrlo su živahne i plašljive pa usled nepažnje može da dođe do panike u jatu i njihovog nagomilavanja u uglovima i gušenja. Zbog toga gustina naseljenosti mora da bude optimalna, a uslovi sredine podešeni tako da se kokice dobro osećaju.

Kokoške nosilje konzumnih jaja pre useljavanja u objekte vakcinišu se preventivno, prema preporukama nadležne veterinarske službe. Pored vakcinacije, preventivna zaštita u periodu nošenja podrazumeva i pravilnu ishranu, održavanje higijene u živinarniku, redovno napajanje kvalitetnom i bakteriološki ispravnom vodom. U preventivnu zaštitu spada i povremeno davanje živini vitaminskih preparata kroz vodu za piće

  • Na jednoj farmi može da se gaji samo živina istog uzrasta, po mogućnosti poreklom sa iste farme;
  • Objekti moraju da budu potpuno pripremljeni, odnosno, očišćeni, dezinfikovani, sa postavljenom opremom;
  • Oprema mora da bude čista i dezinfikovana, a njena funkcionalnost proverena pre naseljavanja pilića;
  • Prostirka mora biti postavljena u sloju minimalno od pet do osam centimetara, zagrejana, čista i dezinfikovana;
  • Objekat treba zagrejati najmanje 24 sata pre naseljavanja, a poželjno bi bilo da to bude dva dana pre naseljavanja, kako bi se ugrejali i zidovi i prostirka;
  • Hranilice i pojilice moraju da budu spremne i napunjene;
  • Mogu se dodati vitamini u vodu za piće u prvim danima života;
  • Grejna tela moraju da budu adekvatno postavljena.