LEPILO – OKVAŠIVAČ

139,00рсд + cena dostave

Okvašivač LEPILO je mikrobiološki preparat koji sadrži bakterije stimulatore rasta biljaka i njihove sekundarne metabolite – bio – surfaktante.

LEPILO poboljšava delovanje sredstava za zaštitu bilja (fungicida, insekticida, herbicida, akaricida i desikanta) i folijarnu prihranu, povećavajući njihovu apsorpciju i translokaciju.LEPILO sadrži biosurfaktante – lipoproteidi koji se nalaze na površini bakterijskih ćelija su amfifilna jedinjena i imaju osobine površinski aktivnih materija (PAM).LEPILO –smanjuje površinski napon vode,omogućava bolje prijanjanje pesticida ili folijarnih đubriva za biljne delove,štiti depozit od ispiranja kišom i razgradnje sunčevih zraka i na taj način produžava efikasnost primenjenih sredstava.

Preporuka primene LEPILA:

  • Sa pesticidima i folijarnim đubrivima;
  • Kod biljaka sa naglašenim voštanim prevlakom;
  • Kod biljaka sa izraženim dlakavim listovima (kupusnjače,luk);
  • Kod insekata sa voštanom prevlakom i insekata koji formiraju paučinaste zapretke (štitaste vaši, grinje paučinari, trips);
  • Poboljšava efikasnost suzbijanja pepelnice i plamenjače, otklanja mednu rosu koju luče lisne vaši i buve;
  • Kod ukrasnog lisnatog bilja za sjaj listova.

LEPILO ima osobinu formiranja filma u kontaktu sa biljnim delovima, koji omogućuje održavanje pesticidne supstance između filma i dodirne površine sa biljkom koja ga polako usvaja.

Formirani film pokazuje kvalitet pokrovnosti primenjenih pesticida koji se zapaža u vidu sjaja.

LEPILO ima predsnoti u odnosu na hemijski površinski aktivne supstance – okvašivače koji se dodaju pesticidima.

LEPILO je:

  • biološki razgradiv,
  • netoksičan je,
  • ima veću ekološku kompatibilnost i aktivnost pod ekstremnim uslovima kao što su temperatura, pH i salinitet.

 

Категорија: