Neorgansko složeno tečno NPK đubrivo NIKA SUPER – 1 L

719,00рсд + cena dostave

Neorgansko složeno tečno NPK đubrivo sa Mg i mikroelementima B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo. Biljne vrste i tip zemljišta: Primenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća, cveća, voća, vinove loze na svim tipovima zemljištima. NIKA-SUPER  sadrži izbalansiran sadržaj makro i mikro- elemenata u helatnom obliku koji  omogućava pravilan rast i razvoj biljaka i dobijanje stabilnih i visokih prinosa. NIKA-SUPER  se lako usvaja i transportuje kroz biljku i utiče na pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa. NIKA-SUPER se može mešati sa preparatima za zaštitu bilja.

Naziv i sadržaj hranljive materije: 

Azot (Ukupni-N) 5,8%
Urea azot ( N-CONH2) 5,8%
Fosfor (P2O5) 8,3%
Kalijum (K2O) 9,9%
Magnezijum (MgO  EDTA) 0,04%
Bor (BEDTA) 0,04%
Bakar (Cu EDTA) 0,02%
Gvožđe (FeEDTA) 0,01%
Mangan (Mn EDTA) 0,03%
Cink (Zn EDTA) 0,01%
Molibden (Mo) 0,0025%

Količina i vreme primene: Koristi se  folijarno i  fertigaciono

Vreme  primene Količina primene
STRNA ŽITA (pšenica, ječam, raž):KUKURUZ I SUNCOKRET 

SOJA

–  u fazi bokorenja , vlatanja  i klasanja – u fazi 4-6 listova.

–  u fazi intenzivnog porasta

2  – 3  l/ha3 –  4  liha

3 –  4  liha

VOĆE VINOVA LOZA
  • dok plod ne dostigne veličinu oraha
  • pre cvetanja, pa dok bobice ne dostignu veličinu 2-3 mm.
 2 -3 l/ha
POVRĆE 
  • posle presađivanja biljaka do početka formiranja plodova.
2 – 3 l/ha
Категорија: