NIKA-FERT 12:12:36 + ME – 2 kg.

709,00rsd + cena dostave

Neorgansko složeno kristalno čvrsto NPK- 12:12:36 đubrivo sa mikroelementima (ME) – B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo. Biljne vrste i tip zemljišta: Primenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća, vinove loze na svim tipovima zemljištima. NIKA FERT 12:12:36 + ME utiče na  porast vegetativnih organa, na bolju obojenost plodova i sadržaj šećera, nalivanje i zrenje plodova.  Pored kalijuma sadrži dodatni izvor lako-pristupačnog azota, koji reguliše ishranu biljaka  kalcijumom i magnezujumom.

Količina vreme i način primene: Koristi se folijarno i fertigaciono tokom cele vegetacione sezone.

Vreme primene Količina primene
RATARSKI USEVI  Folijarno 2 -3  kg/ha
VOĆE  FolijarnoFertigaciono 2 -3 kg/ha1% ili 15g/biljci/nedeljno
POVRĆE  Na otvorenom  poljui plasteniku  preko sistema „ kap po kap“ 0,75 – 1,5 g djubriva/ biljci/dnevno300 – 600 g djubriva/ 100 m 2

 

Amonijački  azot ( N-NH4) 2,7%
Nitratni Azot ( N-NO3) 9,3%
vodorastvorni Fosfor (P2O5) 12%
vodorastvorni Kalijum (K2O) 36%
Bor (B EDTA) 0,02%
Bakar (Cu EDTA) 0,01%
Gvožđe (Fe EDTA) 0,04%
Mangan (Mn EDTA) 0,03%
Cink (Zn EDTA) 0,02%
Molibden (Mo EDTA) 0,002%
Kategorija: