NIKA-FERT 20:20:20 + ME – 2 kg.

669,00рсд + cena dostave

Neorgansko složeno kristalno čvrsto NPK 20:20:20 đubrivo sa mikroelementima – B,Cu,Fe,Mn,Zn,Mo. Biljne vrste i tip zemljišta: Primenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća,cveća, voća, vinove loze, na svim tipovima zemljištima. NIKAFERT 20:20:20 + ME je mineralno đubrivo sa visokim izbalansiranim sadržajem hraniva. U fertigacionoj ishrani koristi se nakon upotrebe startnih đubriva za stimulaciju cvetanja i rast vegetativne mase do početka faze sazrevanja (pigmentacije plodova). Prilikom folijarnog tretiranja može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja.

Naziv i sadržaj hranjive materije:

Azot (Ukupni N) 20%
Urea azot ( N-CONH2) 11%
Amonijački  Azot ( N-Nh4) 3,6%
Nitratni azot (N-NO3) 5,4%
vodorastvorni Fosfor(P2O5) 20%
Vodorastvorivi Kalijum (K2O)   20%
Bor  (B EDTA) 0,02%
Bakar (Cu EDTA) 0,01%
Gvožđe (Fe EDTA) 0,04%
Mangan (Mn EDTA) 0,03%
Cink (Zn EDTA) 0,02%
Molibden (Mo EDTA) 0,002%

Količina i način primene:

NAČIN PRIMENE  KOLIČINA PRIMENE
RATARSKI USEVI  Folijarno 2 -3  kg/ha
VOĆE  Folijarno

Fertigaciono

2 -3 kg/ha

1 % ili 20g/biljci/nedeljno

POVRĆE  Na otvorenom polju

I  plasteniku

1,5 – 2 g / biljci /dnevno

400 – 600g / 100 m2 /tretmanu

Категорија:

Опис

Zemlja porekla- Srbija