NIKA-FERT 30:10:10 + ME- 2 kg.

599,00rsd + cena dostave

Neorgansko  složeno kristalno čvrsto NPK 30:10:10  đubrivo sa mikroelementima (ME) – B,Cu,Fe,Mn,Zn,Mo. Biljne vrste i tip zemljišta: Primenjuje se u proizvodnji ratarskih kultura, povrća, voća, cveća, vinove loze na svim tipovima zemljištima. NIKA FERT 30:10:10 + ME je sa povećanim sadržajem azota koji je biljkama potreban za brži rast i razvoj. Azot utiče na rast korena, stabla i listova, otpornost biljaka prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine i bolestima. Preporučuje se za brži oporavak biljaka nakon herbicidnog tretmana.  Kompatibilan je sa sredstavima  za zaštitu bilja.

Naziv i sadržaj hranjive materije:

Azot (ukupni N) 30%
Urea azot ( N-CONH2) 24%
Amonijački azot (N-NH4) 3,7%
Nitratni Azot ( N-NO3) 2,3%
vodorastvorni Fosfor (P2O5) 10%
vodorastvorni Kalijum (K2O) 10%
Bor (EDTA B) 0,02%
Bakar (EDTA Cu) 0,01%
Gvožđe (Fe EDTA) 0,04%
Mangan (Mn EDTA) 0,03%
Cink (Zn EDTA) 0,02%
Molibden (Mo EDTA) 0,002%

Količina i način primene: Koristi se folijarno i fertigaciono tokom cele vegetacione sezone:

Vreme primene  Količina primene
RATARSKI USEVI  Folijarno 2 -3  kg/ha
VOĆE  FolijarnoFertigaciono 2 -3 kg/ha 1% ili 10g/biljci/nedeljno
POVRĆE  Na otvorenom  poljui plasteniku  preko sistema „ kap po kap“ 0,75 – 1,5 g djubriva/ biljci/dnevno300 – 600  g djubriva/ 100 m2

 

Kategorija: