SLAVOL 100 ML.

115,00рсд + cena dostave

Slavol je organsko, mikrobiološko đubrivo za folijarnu prihranu ratarskih i povrtarskih kultura i cveća. Vaše biljke biće zdravije, otpornije, aktivnije i razvijenije uz Agrounikovo Slavol đubrivo za folijarnu prihranu.

Slavol je tečno mikrobiološko đubrivo – stimulator rasta, koje je sertifikovano za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Slavol đubrivo ne sadrži hemijske dodatake i pozitivno deluje na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Slavol Agrounik đubrivo se koristi za folijarnu prihranu:

  RATARSKIH KULTURA:

Strna žita (pšenica, ječam, tritikale itd.), kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan.

  POVRĆA (u polju i zatvorenom prostoru):

Paradajz, paprika, krastavci, kupusnjače, korenasto – krtolasto povrće, lisnato povrće, mahunarke, itd.

  CVEĆA (u polju i zatvorenom prostoru):

 • Ruže i sezonsko cveće:

Hrizantema, Begonija, Petunija, Viola, Salvija, Dalija, Lepa kata, Lisičji rep, Lantana, Koprivica, Kadifa;

 • Perene i ukrasne trave:

Lavanda, Žalfija, Iberis, Ehinacea, Hosta, Ruzmarin, Vinca;

 • Zimzeleno i listopadno drveće i žbunje:

Šimšir, Hortenzija, Hibiskus, Berberis;

 • Četinarsko drveće i žbunje:

Tuja, Čempres, Kleka, Tisa;

Kako Slavol đubrivo deluje preko lista?

Folijarnom primenom Slavola, auksini (IAA) kroz stome (otvore na površini i naličju lista) ulaze u list i preko sunđerastog tkiva dospevaju u floem. Preko floema auksini dospevaju u sve delove biljaka gde deluju na veliki broj fizioliških procesa i to:

 • Pospešuje rast biljaka
 • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
 • Povećava aktivnost korena
 • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
 • Na oprašivanje i razvoj ploda

Poprečni presek lista

Kako Slavol đubrivo deluje preko korena?

Primenom Slavol-a bakterije dospevaju do zemljišta i korena. One imaju sposobnost kolonizacije (naseljavanja) korenovog sistema, gde utiču pozitivno na porast biljaka na sledeći način:

DIREKTNO

 • Ishrana biljaka azotom (azotofiksacija,mineralizacija azota)
 • Ishrana biljaka fosforom
 • Produkcija biljnih hormona
 • Poboljšana dostupnost gvožđa i drugih mikroelemenata

INDIREKTNO

 • Deluju inhibitorno na izazivače bolesti kod biljaka (sintetišu antibiotike, kompeticija za prostor i hranu u ekološkim nišama)
 • Povećavaju otpornost biljaka na bolesti i stresSimulator rasta biljaka – Slavol, sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama. U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porekla kao i auksini koje sintetiše biljka.

  Šta se nalazi u sastavu Slavol đubriva?

  Slavol tečno đubrivo sadrži:

  AZOTOFIKSATORE  – bakterije koje obavljaju proces azotofiksacije odnosno atmosferski azota (kojeg u atmosferi ima oko 78%)  prevode u pristupačne oblike koje na korenovom sistemu direktno snabdevaju biljke azotom.

  FOSFOMINERALIZATORE –  bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora (koja čine od 50 – 80% fosfora  u zemljištu) i prevode ih u pristupačan oblik (P2O5). Ove bakterije imaju sposobnost vezivanja za korenov sistem gde direktno snabdevaju biljke pristupačnm  fosforom.

  REGULATORE RASTA – AUKSINE – Auksinska aktivnost odgovara aktivnosti indol – 3- sirćetne kiseline (IAA). Folijarnom primenom Slavola, ove materije prolaze kroz stome na listu, i preko sprovodnih sudova dospevaju do ostalih delova biljaka gde stimulišu fiziološke procese u biljkama.

  PROIZVOD VREME I NAČIN PRIMENE

  U predsetvenoj pripremi zemljišta, pre setve, posle setve – pre nicanja i posle nicanja samostalno ili zajedno sa herbicidima.

  Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S – 250 ml/hektarsku normu semena samostalnio ili sa fungicidima.

  7 l/ha 1-2 puta u toku vegetacije samostalno ili zajedno sa pesticidima.

   

  Povrće

  VREME PRIMENE NAČIN PRIMENE

  SETVA

  Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S

  RASAD

  100 – 200 ml / 10l vode, zalivati 1-2 puta nedeljno

  IZNOŠENJE
  RASADA

  5 l/ha isprskati po površini zemljišta

  FOLIJARNO

  100 – 200 ml / 10l vode prskati samostalno ili zajedno sa fungicidima

  SISTEM
  KAP PO KAP

   ili  

  1-2ml / m² na 7-10 dana

   

   Cveće

  VREME PRIMENE NAČIN PRIMENE

  SETVA

  Isprskati i pomešati seme sa Slavolom S

  RASAD

  100 – 200 ml / 10l vode, zalivati 1-2 puta nedeljno

  IZNOŠENJE
  RASADA

  5 l/ha isprskati po površini zemljišta

  FOLIJARNO

  Slavol

  100 – 200 ml / 10l vode prskati samostalno ili zajedno sa fungicidima

  SISTEM
  KAP PO KAP

    ili  

  1-2ml / m² na 7-10 dana

 • Kada je u pitanju simulator rasta biljaka Slavol upotreba je prilično jednostavna, a benefiti su brojni. Slavol tečno đubrivo:
  • Pospešuje rast biljaka
  • Povećava razvitak adventivnih i bočnih korenova
  • Povećava aktivnost korena
  • Povećava lisnu masu i aktivnost fotosinteze
  • Na oprašivanje i razvoj ploda
  • Na bolju iskorišćenost azota, fosfora, kalijuma i mikroelemenata
  • Povećava sadržaj mikrobiološke biomase u zemljštu
  • Eliminiše negativan uticaj pesticida i mineralnih đubriva
  • Povećava otpornost biljaka na bolesti, niske temperature i sušu

   

Категорија: