SLAVOL VVL 100 ML.

120,00рсд + cena dostave

SLAVOL VVL je tečno đubrivo, stimulator rasta koji je sertifikovan za primenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Naš Slavol VVL je pravi izbor ukoliko želite zdravije, kvalitetnije plodove i povećan prinos.

Slavol VVL se koristi za sadnju voća i vinove loze, kao i folijarnu prihranu:Voća: jabučastog, koštičavog, jagodastog i jezgrastog,vinove loze,sadnica i kalemova.Biljke mogu da usvajaju materije iz spoljašnje sredine preko korena i lista. Folijarno biljke usvajaju aktivne materije pesticida, sredstava za ishranu biljaka, biostimulatore.Kako deluju auksini koje sadrži SLAVOL VVL?Folijarnom primenom auksini-indol-3-sirćetna kiselina (IAA), koji se nalaze u preparatu SLAVOL VVL, kroz stomine otvore, preko floema dospevaju do svih delova biljke gde pospešuju deobu ćelija i izduživanje ćelija i organa. Obzirom da je IAA u ovim preparatima prirodnog porekla, nastala kao sekundarni metabolit bakterija, biljke na njega trenutno reaguju kao da je produkt njenog metabolizma. Auksini su regulatori rasta kod biljaka i učestvuju u svim fiziološkim procesima u biljci: obrazovanje bočnih i adventivnih korenova (rizogeneza), razvoj stabla, rast stabla u debljinu, razvoj listova, oplodnja, razvoj ploda. Kao efekat ovakvog dejstva hormona dolazi do bržeg i masivnijeg razvoja bočnih u adventivnih korenova, brže i pravilnije diferencijacije pupoljaka, razvoja listova sa većom lisnom površinom za obavljanje procesa fotosinteze. Biljke koje su prskane SLAVOL-om VVL imaju jači koren, veću lisnu masu, ujednačene plodove i veće prinose. SLAVOL VVL sprečava opadanje i pucanje plodova pred berbu, smanjuje napad saprofita u skladištima.Takođe, koristi se u proizvodnji sadnog materijala za inicijaciju i formiranje adventivnih korenova podloge, brže zarastanje kontaktne površine između podloge i plemke. Koncentracije auksina u ovim preparatima su prilagođene potrebama biljaka za koje su namenjeni. U Slavolu VVL aktivnu materiju čine i žive ćelije bakterija koje kada dođu u kontakt sa zemljištem naseljavaju površinu korena i pozitivno utiču na ishranu biljaka azotom, fosforom, kalijumom, mikroelementima.Na šta deluju auksini?Efekati delovanja auksina iz SLAVOL-a VVL su:diferencijacija pupoljaka,inhibicija starenja biljke,pojava partenokarpije tj. plodova bez koštica (krastavci, paradajza, jabuke),razvitak ženskih (pistilatnih) delova cveta i plodova,aktivnost enzima,sinteza proteina i nukleinskih kiselinaAuksini odlažu početak opadanja listova i plodova:u ranim stadijumima apscizije auksin inhibira otpadanje listova u kasnijim stadijima ubrzava proces apscizije ( indukovanjem sinteze etilena )Auksini regulišu razvoj plodova:u prvim stadijumima rasta, plod auksinom opskrbljuje endosperm u kasnijim razvojnim stadijima embrion . Posebnim postupkom selekcije odabrane su bakterije koje produkuju indol-3-sirćetnu kiselinu. Indol 3 sirćetna kiselina koja se nalazi u SLAVOLU VVL je potpuno prirodnog porekla dobijena mikrobiološkom fermentacijom. Osim nekih  bakterija auksine sintetišu mlada tkiva biljaka  – meristemi izdanaka, korena, mladi listovi i polen, plodovi koji se razvijaju, vrh korena.Auksini se transportuju sprovodnim sudovima floemom i iz ćelije u ćeliju. Auksini  spadaju u grupu biljnih hormona koji Deluju stimulativno na sve fiziološke procese u biljkama.

 • SLAVOL VVL sadrži mikroorganizme, stimulatore rasta koji u procesu fermentacije stvaraju AUKSINE. Indol – 3 – sirćetna kiselina (IAA)
  • Koje bakterije sadrži SLAVOL VVL?

  U sastavu SLAVOL-a VVL se nalaze i:

  • AZOTOFIKSATORI – asocijativne bakterije koje fiksiraju azot.
  • FOSFOMINERALIZATORI – bakterije koje razlažu organska jedinjenja fosfora.
  • JABUČASTO VOĆE (Jabuka, kruška, kunja, kušmula):

   Slavol VVL se primenjuje folijarno u dozi od 5l/ha, samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi).

    1.Precvetavanje sa 5 l/ha
    2. Razvoj ploda nakon oplodnje (plod veličine lešnika) sa 5l/ha
    3. Nakon junskog opadanja plodova sa 5l/ha
   4. Period jul-avgust sa 5l/ha

    5. 10 dana pred berbu sa 5l/ha

   KOŠTIČAVO VOĆE (Breskva, šljiva, kajsija…)

   Slavol VVL se primenjuje folijarno u dozi 5l/ha,samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi).

    1.Precvetavanje sa 5 l/ha
   2. Nakon proređivanja ploda (intezivan porast ploda) sa 5l/ha

   3. Promena boje – početak zrenja sa 5l/ha

     4. Nekoliko dana pred berbu sa 5l/ha

   JAGODIČASTO VOĆE

   Slavol VVL se primenjuje folijarno u dozi 5l/ha, samostalno ili sa tretmanima redovne zaštite sa pesticidima (fungicidi, insekticidi). Utiče na krupnoću ploda,više plodova po cvetnoj grani, obojenost plodova, ranije sazrevanje plodova za 5-10 dana.

    1. Početak vegetativnog porasta(formiranje lisne rozete)
    2. Tokom cvetanja
    3. Nakon oplodnje – plod veličine 2-3cm
    4. Pred berbu
    5. Nakon berbe za kondiciju živica

   SADNICE VOĆA (Sadni materijal)

   Slavol VVL se primenjuje folijarno u toku vegetacije. Povećava debljinu, visinu sadnica i utiče na bolje formiran korenov sistem.

         1. Potapanje sadnog materijala (Potopiti koren sadnice u 2% rastvora Slavol VVL-a.
         2. Zalivanje posle sadnje (Nakon sadnje zaliti svaku sadnicu sa preostalom količinom rastvora).
         3. Folijarno (5l/ha uz utrošak vode od 300-400 litara, više puta u toku vegetacije).

   VINOVA LOZA

   Slavol VVL se primenjuje 5 l/ha samostalno ili sa pesticidima (fungicidi, insekcitidi).

    1. Vidno formiranje cvasti – precvetavanje sa 5l/ha
    2. Intezivan porast bobice sa 5 l/ha
    3. Faza zatvaranja grozda sa 5l/ha
    4. Faza šarka sa 5l/ha
Категорија: