VETAN 55-75 gr.protiv gastrointestinalnih poremećaja kod životinja, praćenih prolivom

229,00rsd + cena dostave

Naziv: VETAN 55
antidiaroik
ad us. vet.

Preveniranje i sprovođenje simptomatske terapije gastrointestinalnih poremećaja…

 

Sastav: 1 g praška za peroralnu primenu sadrži:

tanina iz pitomog kestena 550 mg

Dejstvo: Taninska kiselina taloži belančevine, ima ulogu adsorbensa, a u izvesnoj meri deluje i kao hemostatik. U kontaktu sa kožom i sluzokožama stvara na površini tanak sloj nerastvorljivih denaturisanih belančevina, koji sprečava resorpciju toksičnih materija i štiti sluzokožu creva od daljeg oštećenja. Pored toga, taninska kiselina denaturiše enterotoksine i adsorbuje soli teških metala.

Indikacije: – Preveniranje i sprovođenje simptomatske terapije gastrointestinalnih poremećaja kod svinja, praćenih prolivom;

– Simptomatska terapija enteritisa goveda, kao i ostalih gastrointestinalnih poremećaja praćenih prolivom;

– Preventiva i simptomatska terapija gastrointestinalnih poremećaja kod živine, praćenih prolivom.

Aplikacija i doze: Kod svinja se lek daje umešan u hrani:
– preveniranje gastrointestinalnih poremećaja kod odlučene prasadi, lek se daje u dozi od 3 kg na tonu hrane, 15-21 dan;
– simptomatsko lečenje gastrointestinalnih poremećaja odlučene prasadi, lek se daje u dozi od 5 kg na tonu hrane, 7 dana;
– preveniranje enteritisa ( posebno krvavog proliva ) svinja, lek se daje u dozi od 3 kg na tonu hrane,10 dana;
– simptomatsko lečenje enteritisa ( posebno krvavog proliva ), lek se daje u dozi od 5 kg na tonu hrane,7 dana.

Kod goveda lek se aplikuje individualno, razblažen u 2-3 litra vode po životinji, sondom direktno u predželuce ili bocom:
– simptomatsko lečenje enteritisa goveda – za odrasla grla 4-8 kašika po životinji, dnevno, a kod teladi 1-2 kašike po životinji, dnevno, tokom 3-4 dana.
– kod ostalih vrsta proliva, za odrasla goveda doza je 2-4 kašike po životinji dnevno, a kod teladi 1 kašike po životinji dnevno, tokom 3 dana.

U preventivi i terapiji gastrointestinalnih poremećaja živine, lek se daje u dozi od 0,02 do 0,1 g po životinji, odnosno 50 do 70 g preparata na 100 litara vode za piće, tokom 5 dana.

Kontraindikacije: Opstipacija, oštećenja jetre i bubrega.

Neželjena dejstva: Učestala ili duža primena preparata od preporučene smanjuje prirast kod mladih životinja, a može dovesti do gastrointestinalnih poremećaja, hemoragičnog enterokolitisa, proktitisa, nefritisa i masne degeneracije jetre Ukoliko se ovakvi poremećaji zapaze, primenu praparata odmah obustaviti.

Karenca: Nema ograničenja.

Napomena: Kada se preparat daje u vodi za piće, svakog dana praviti svež rastvor, neposredno pred upotrebu.
Za vreme terapije onemogućiti životinji pristup nemediciniranoj vodi. Preparat je namenjen isključivo za simptomatsko lečenje bolesti gastrointestinalnog trakta, pa je, kod bakterijskih, parazitnih ili infekcija izazvanih protozoama neophodno primeniti i odgovarajuće hemoterapeutike.

Način čuvanja: Na suvom mestu.

Način izdavanja: Izdaje se bez recepta.

Rok upotrebe: 5 godina.

Pakovanje: Kesa  75 g. praška.

Kategorija: