Pacomor PB Parafinski mamak 120 gr.

190,00rsd + cena dostave

Nema na zalihama

Kategorija:

Opis

Rodenticidi služe za profesionalnu primenu namenjeni za kontrolu populacije glodara u javnim objektima, proizvodnim pogonima, ugostiteljskim i zanatskim radnjama i domaćinstvima, za suzbijanje sivog pacova (Rattus norvegicus), crnog pacova (Rattus rattus), domaćeg kućnog miša (Mus musculus) i poljskog miša (Apodemus agrarius)“

Aktivna supstanca: bromadiolon 0,005% Mamak animalnog i biljnog porekla koji se koristi se za suzbijanje glodara