BEEFAROM

360,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

Vitaminsko-mineralna predsmeša za tov junadi

ZAŠTO BEEFAROM:

 • Bolje iskorišćavanje hranljivih materija obroka
 • Manji utrošak hrane po kilogramu prirasta i veča finalna telesna masa u tovu
 • Skraćuje se period tova
  • Mineralna hraniva.
  • Kompleks minerala.
  • Kompleks vitamina.
  • Antioksidans.
  • Vitamin A (E672), IJ/kg, 300.000
  • Vitamin D3 (E67l), U/kg, 56.000
  • Vitamin E, U/kg, 620
  • Kalcijum, min. 22 %
  • Fosfor, ukupno 3 %
  • Natrijum, ukupno 9%
  • Magnezijum, 3 %
  • RECEPTURE: Junad 250-350kg Junad preko 350 kg
   Sirovina % % % %
   Kukuruz 60 52 63 56
   Pšenično stočno brašno 20 20
   Sojina sačma 5 5
   Suncokretova sačma 12 15 15 17
   Ječam 25 25
   BEEFAROM 3 3 2 2
   Ukupno 100 100 100 100