INDY TOV SVINJA 3%

540,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

Premiks za tov svinja za prirast iznad 850 g/dan3% u smeši za tov svinja

ZAŠTO INDY TOV SVINJA 3%:

 • Prirast iznad 850 g/dan
 • Konverzija hrane ispod 2.7
 • Visoka mesnatost i dobar kvalitet mesa
 • SASTAV:
 • 11% lizina, kompleks enzima za bolje
  varenje (fitazu,ksilanazu, β-glukanazu) i aromu

  SIROVINE Tov 25 – 65 kg Tov 65 – 110 kg
  % % % % % %
  Kukuruz 52 46 55 55 49 56
  Ječam 25 25 20 25 25 22
  Pšenično stočno brašno 5,5 5
  Sojina sačma 20 15 16 17 11 12
  Suncokretova sačma 6 6 7 7
  INDY Tov svinja 3% 3 2,5 3 3 3 3
  Ukupno 100 100 100 100 100 100