LACTAROM

430,00rsd + cena dostave

Kategorija:

Opis

Vitaminsko mineralna predsmeša za muzne krave

NAČIN PRIMENE
10g premiksa dnevno po 1 litru mleka

ZAŠTO LACTAROM:

 • Visoka mlečnost
 • Smanjenje broja somatskih ćelija – bolji kvalitet i viša cena mleka
 • Bolji imunitet
 • Manje problema sa papcima i nogama
 • Sirovine, 20 litara 25 litara 30 litara 35 litara 40 litara
  kg po kravi na dan Kg Kg Kg Kg Kg
  Silaža kukuruza 21 21 21 22 22
  Seno lucerke 4,5 4,5 5 5 5,5
  Slama 1,5 1,5 1,5 1 1
  Kukuruz zrno 4,5 5,2 5,8 6,7 8
  Sojina sačma 1,2 1,5 2 2,4 2,8
  Suncokretova sačma 2 2 2,2 2,4 2,6
  Lactarom 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4